S’ha aprovat la reducció dels índexs de rendiment net i de la reducció general del 10 al 15 %, aplicables en 2023, per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals.


L’informem que de cara a la declaració de l’IRPF 2023, s’ha publicat al BOE del dia 19 d’abril, l’Ordre HAC/348/2024 (amb entrada en vigor el mateix dia 19 d’abril) per la qual es modifiquen per al període impositiu 2023 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

D’una banda es redueixen els índexs de rendiment net aplicables en 2023 a les activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades en els àmbits territorials definits en l’annex d’aquesta Ordre.

D’altra banda, s’eleva del 10 al 15% la reducció del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva d’IRPF per a totes les activitats agrícoles, ramaderes i forestals l’any 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,