Puc facturar sense estar donat d’alta a la seguretat social?

Es pot emetre factures sense ser autònom? Pregunta que es fa molt sovint quan es comença una activitat i no se sap si anirà bé o no.

No sé si podré fer front a la despesa de l’autònom sino tinc ingressos..


Es pot emetre factures sense ser autònom? Pregunta que es fa molt sovint quan es comença una activitat i no se sap si anirà bé o no. No sé si podré fer front a la despesa de l’autònom sino tinc ingressos.

La cotització mínim d’autònoms és de 294€ a dia d’avui 8/11/2022, Ja veurem el que ens espera al 2023, suposem que serà més beneficiós, ja que es tindran en compte els beneficis nets reals dels autònoms.

Però per hisenda és molt important la obligació d’estar d»alta d’autònoms o empresaris per poder emetre factures. Si no ho fem així podem tenir una sanció.

El que has de saber per facturar sense estar donat d’alta d’autònom.

En el cas de que vulguis montar una tenda online però no vols donar-te d’alta fins que comencis a tenir ingressos per tal de poder assumir la quota. Això que seria lògic, es considera frau laboral i s’estipula en la Llei 6/2017 del 24 d’octubre coneguda com Reformes Urgents del Treball Autònom.

Si la Seguretat Social reclama el pagament de les quotes no ingressades, s’estipula un recàrrec que va entre un 20-35%, depenent de les condicions. Si el pagament es va de manera volutaria, el recàrrec serà entre un 10-20%.

Si es cumpleix la condició de habitualitat en el negoci haurem de donar-nos d’alta com autònoms, encara que no estigui rebent cap ingrés.

Ara bé, existeixen algunes sentències del Tribunal Suprem que han determinat que el Salari Mínim Interprofessional (SMI), pot ser un indicador clau en aquest criteri d’habitualitat. Per aquesta raó, es poden estiuplar 2 condicions per a facturar sense ser autònom.

  • No tenir una activitat habitual.
  • L’activitat no pot generar ingressos superiors als 1000€ bruts mensuals del Salari Mínim (14.000€ anuals)

Malgrat aquestes condicions no podem estar segurs. El més probable és que per quantitats tan baixes  no hi hagin inspeccions, però és quelcom que pot passar.

¿Com fer una factura sense ser autònom?

Si fas una factura esporàdica, també has de cumplir alguns requisits.

  • Hauràs d’estar donat d’alta a Hisenda, model 036 o 037.
  • Hauràs de declarar l’IVA (model 303 i l’IRPF (model 130) i fer la declaració de la renda.
  • La factura que emetis ha de tenir tots els elements que calgui. (El teu nom i NIF i el nom i NIF del teu client, també el número de factura i la data)

Un cop hagist fet la factura i no n’hagis de fer cap més aquell any, no oblidis que has de donar-te de baixa del 036-037 sino hauries de presentar els impostos de tots els trimestres encara que no tinguis cap activitat.

Et recomano que vagis a algun assessor per poder fer tots els tràmits.