Obligacions fiscals gener – febrer 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició. GENER Fins al 2 de gener IVA Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de...